Đề xuất thành lập Uniswap Foundation nhằm thúc đẩy sự phát triển của giao thức

Uniswap Foundation tự tuyên bố sẽ độc lập với Uniswap Labs, song lại được chung tay thành lập bởi Giám đốc Uniswap Labs Devin Walsh và Trưởng bộ phận tài trợ Ken Ng. Walsh. Mục tiêu của quỹ bao gồm: hỗ trợ sự phát triển giao thức, củng cố quy trình quản trị và cải tiến sàn giao dịch phi tập trung.

Uniswap Foundation sẽ được cấp ngân sách là 74 triệu USD để thúc đẩy tăng trưởng, nếu đề xuất được chấp thuận. 

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr