Doanh số tích lũy của NFT trên Chuỗi Bitcoin vượt quá 4 tỷ USD

Dữ liệu của CryptoSlam cho thấy tổng doanh số bán NFT trên Chuỗi Bitcoin vượt quá 4 tỷ đô la Mỹ. Trong 30 ngày qua, doanh số bán NFT trên Chuỗi Bitcoin đạt 171 triệu USD, đứng đầu trong số doanh số bán NFT trên nhiều Chuỗi khác nhau. Tiếp theo là Ethereum và Solana, cái trước có khối lượng giao dịch là 159 triệu USD và cái sau có khối lượng giao dịch là 90 triệu USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr