Do Kown trả lời phỏng vấn tự bảo vệ mình

Nhiều người không tin tưởng khi Do Kwon trả lời phòng vấn một tờ báo vô danh, anh liên tục cho rằng mình là người bị hại nhưng nhiều độc giả không tin tưởng sau "cú lừa thế kỷ".

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr