Đề xuất “Triển khai Uniswap V3 cho Base” đã vượt qua cuộc bỏ phiếu

Vào ngày 31 tháng 3, trang bỏ phiếu Snapshot cho thấy đề xuất “triển khai UniswapV3 sang CoinbaseL2 Network Base” do she256, MichiganBlockchain và GFXLabs đồng khởi xướng trong cộng đồng Uniswap đã vượt qua cuộc bỏ phiếu kiểm tra nhiệt độ, với tỷ lệ ủng hộ là 100%. Đề xuất đề xuất triển khai UniswapV3 lên Base khi mạng chính Base của mạng CoinbaseL2 được khởi chạy. Đề xuất tin rằng Base có tiềm năng lớn để tạo ra TVL cao và huy động một số lượng lớn người dùng mới vào Uniswap. Cuộc bỏ phiếu trực tuyến cuối cùng sẽ được tiến hành sau khi mạng chính Cơ sở hoạt động và các hợp đồng được triển khai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr