Đề xuất gỡ bỏ mã độc Tornado Cash được thông qua, kẻ tấn công có hai ngày để thay đổi

Vào ngày 27 tháng 5, đề xuất xóa mã độc của TornadoCash đã được thông qua. Mã độc được kẻ tấn công tích hợp vào giao thức sẽ bị xóa và chủ sở hữu mã thông báo sẽ lấy lại quyền kiểm soát quyền quản trị DAO của TornadoCash, nhưng kẻ tấn công vẫn còn hai ngày thời gian còn lại cho những thay đổi tiềm năng. Như đã báo cáo trước đây, những kẻ tấn công TornadoCash đã đưa ra một đề xuất mới để khôi phục quyền quản trị và nếu thỏa thuận được thông qua, mã độc sẽ bị xóa.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr