CZ phản hồi về sự ra đi của giám đốc điều hành: Binance đã bổ sung hơn 600 nhân viên mới trong cùng thời gian

Theo tin tức ngày 19 tháng 9, người sáng lập Binance CZ cho biết trong một sự kiện nội bộ: Toàn bộ ngành đòi hỏi mức độ tuân thủ cao và Binance đã đầu tư đáng kể vào nhân tài, sự tuân thủ, quy trình và công nghệ. Mặc dù gần đây nhiều người đã nói về việc nhiều nhà quản lý hàng đầu tại Binance từ chức, nhưng cũng có nhiều người tham gia Binance và khoảng sáu đến bảy trăm người đã được thêm vào trong vài tháng qua. Chúng tôi hy vọng sẽ thu hút được nhiều nhân tài hơn tham gia vào ngành này hoặc tham gia Binance.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr