Gnosis DAO thông qua đề xuất mua lại GNO trị giá 30 triệu USD

Cộng đồng Gnosis DAO đã thông qua đề xuất thực hiện chương trình mua lại GNO trị giá 30 triệu USD với tỷ lệ ủng hộ áp đảo là 81,9%. Đề xuất này nhằm mục đích tăng giá trị của token GNO so với giá trị sổ sách nội tại của nó.

Chi tiết về đề xuất:

  • Tổng giá trị mua lại: 30 triệu USD
  • Nguồn vốn: 5% tài sản Gnosis DAO (bao gồm Safe, ETH và stablecoin)
  • Chiến lược mua lại:
    • Lệnh CoW-TWAP: 15 triệu USD sẽ được sử dụng để mua GNO thông qua lệnh CoW-TWAP (Trung bình trọng số theo thời gian có mức giá tối thiểu) trong vòng 6 tháng. Mức giá tối thiểu sẽ được tính toán linh hoạt dựa trên giá trị sổ sách nội tại của GNO.
    • Quyền quyết định: 15 triệu USD còn lại sẽ được trao cho Karpatkey, một công ty quản lý tài sản phi tập trung, để họ tự do mua lại GNO khi có cơ hội thuận lợi nhất.
  • Quyền hạn: Karpatkey sẽ có quyền quyết định chi tiết về thành phần tài sản sử dụng, địa điểm giao dịch và phương pháp mua lại (ví dụ: chuyển đổi altcoin sang ETH, giao dịch OTC hoặc mua trên chuỗi).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr