CZ: Nhân viên Binance bị cấm giao dịch hợp đồng tương lai

Theo tin tức vào ngày 18 tháng 8, người sáng lập Binance, CZ đã tuyên bố trên các nền tảng xã hội rằng nhân viên Binance, bao gồm cả anh ta, bị cấm thực hiện giao dịch tương lai và nhóm thử nghiệm sản phẩm có một tài khoản hạn chế được chỉ định đặc biệt.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights