CZ: Binance dẫn đầu về tuân thủ quy định

CZ, người sáng lập Binance, nói rằng ông tin rằng Binance ngày nay là một công ty mạnh hơn so với hai năm trước. Ông nói thêm rằng Binance đang đi đầu về mặt tuân thủ quy định.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights