Cyvers: Phát hiện các giao dịch đáng ngờ trên MixedSwapRouter trên ARB

Giám sát Cyvers Alerts, hệ thống phát hiện các giao dịch đáng ngờ với MixedSwapRouter trên ARB. Nguồn tài trợ cho kẻ tấn công đến từ ChangeNOW và kẻ tấn công đã nhận được khoảng 16.000 USD.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr