Curve triển khai stablecoin crvUSD trên mạng Ethereum

Theo ghi nhận của Tiendientu, Curve Finance đã triển khai stablecoin crvUSD rất được mong đợi trên mạng chính Ethereum vào chiều thứ Tư. Việc triển khai đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc ra mắt công chúng stablecoin được chờ đợi từ lâu của Curve.

Curve là một trong những giao thức lớn nhất dành riêng cho stablecoin, với khoảng 5 tỷ USD tài sản, đã thông báo vào năm ngoái rằng họ đã bắt đầu phát triển stablecoin được chốt bằng đô la của riêng mình.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr