Curve tham gia hệ sinh thái X Layer

X Layer đã đăng trên nền tảng X rằng Curve hiện đã tham gia hệ sinh thái của nó và X Layer đã trở thành zk-L2 đầu tiên được Curve hỗ trợ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr