Cool Cats sẽ ra mắt dự án mới SideKX

Theo tin tức ngày 18 tháng 9, dự án NFT CoolCats sẽ khởi động một dự án mới SideKX, có các nhân vật bao gồm ba loại (Type): Ardi, Jo và Kira. Ba NFT này phát triển dựa trên hình dáng CoolPets và sẽ tiếp tục mở rộng dòng SideKX khi cần thiết. Mỗi SideKX sẽ có nhiều dạng hoàn chỉnh khác nhau. Các biểu mẫu này sẽ hoàn toàn tuân thủ các yêu cầu về quần áo và cấu hình, với hơn 150 biểu mẫu có sẵn cho cả ba loại SideKX. Mỗi NFT sẽ được chỉ định siêu dữ liệu duy nhất, bao gồm số sê-ri và/hoặc quyền. Dòng SideKX sẽ được chia thành năm cấp độ: phổ biến, không phổ biến, hiếm, sử thi và huyền thoại và 40 bộ SideKX sẽ được ra mắt. Hoàn thành bộ SideKX sẽ tăng CoolScore và mở khóa các đặc quyền trong Hệ thống Avatar sắp tới.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr