Cộng đồng Stargate Bỏ phiếu Áp đảo Cho Kế hoạch Phân phối Token LayerZero

Cộng đồng Stargate, giao thức cầu nối chuỗi chéo, đã hoàn thành việc bỏ phiếu cho Đề xuất Yêu cầu Phân phối (RFP) cho token LayerZero. Kế hoạch này đã nhận được sự ủng hộ áp đảo với 96,77% phiếu bầu.

Đề xuất bao gồm hai lựa chọn: Kế hoạch ban đầu do Stargate đề xuất và Kế hoạch sửa đổi thứ hai.

Kế hoạch 1 có những thay đổi sau so với Kế hoạch ban đầu:

  • Giảm tỷ lệ phân bổ cho người dùng chuỗi chéo từ 42% xuống 40%.
  • Giảm tỷ lệ phân bổ cho thỏa thuận đối tác từ 18% xuống 15%.
  • Tăng tỷ lệ phân bổ cho người nắm giữ veSTG từ 20% lên 25%.
  • Phân bổ cho những người đã bỏ phiếu ít nhất 1 phiếu trong ảnh chụp nhanh và sẽ được tính theo điểm bỏ phiếu tích lũy.
  • Tăng hệ số nhân cho những người bỏ phiếu sớm (trước kỷ niệm 1 năm) từ 1,3 lần lên 1,5 lần.

Kế hoạch 2 giữ nguyên như Kế hoạch ban đầu.

Với sự ủng hộ áp đảo của cộng đồng, Kế hoạch 1 sẽ được thực hiện. Điều này có nghĩa là 40% nguồn cung LayerZero sẽ được phân bổ cho người dùng chuỗi chéo, 15% cho thỏa thuận đối tác, 25% cho người nắm giữ veSTG, và phần còn lại sẽ được phân bổ cho những người tham gia khác theo Kế hoạch 1. Việc phân phối token dự kiến ​​sẽ diễn ra vào quý 3 năm 2024.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr