Cộng đồng Aave đề xuất ngừng tích hợp Fantom

Do nhiều vụ hack bridge DeFi gần đây, một đề xuất quản trị Aave yêu cầu bỏ tích hợp Fantom.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr