Công cụ tăng tốc khởi nghiệp mã hóa a16z CSX London Demo Day bắt đầu từ hôm nay

a16z đã thông báo trên nền tảng X rằng Ngày giới thiệu CSX London hiện đã mở.
CSX là công cụ tăng tốc khởi nghiệp tiền điện tử trong 10 tuần. Được thiết kế dựa trên nhu cầu cụ thể của các công ty khởi nghiệp Web3, chương trình sẽ bao gồm nguồn tài trợ từ tiền điện tử a16z, sự cố vấn từ những người sáng lập trong ngành, các cuộc trò chuyện từ các chuyên gia về miền và cơ hội xây dựng không gian khởi nghiệp với một nhóm người sáng lập được chọn.
Các nhóm này đại diện cho nhiều hạng mục khác nhau trong lĩnh vực tiền điện tử, liên quan đến cơ sở hạ tầng, trò chơi theo chuỗi, thời trang, deSci và các lĩnh vực khác, bao gồm AminoChain, Collar Networks, Compass Labs, Hungry Cats Studi, Launcher, MagicBlock, NEBRA Labs, Neynar, NodeKit, Nosh, OpenLayer, OpenTrade, Playmint, Roux, Sablier, Scrypted, Spire, Strobe, taralli labs, Tata Bazaar, Tranched, Valyu Network, zkPassport.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr