Become a member

Get the best offers and updates relating to Liberty Case News.

― Advertisement ―

spot_img
HomeTin nhanhCoinbase: Sẽ quyết định trong vòng vài tuần để đăng ký MiCA...

Coinbase: Sẽ quyết định trong vòng vài tuần để đăng ký MiCA cho các quốc gia thành viên EU

Theo tin tức ngày 26 tháng 9, Phó chủ tịch phụ trách chính sách quốc tế của Coinbase, Tom Duff Gordon, cho biết trong vài tuần tới, Coinbase sẽ quyết định nơi nộp đơn xin giấy phép Quy định thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA) của EU. Gordon cho biết: “Chúng tôi sẽ quyết định tiến hành các hoạt động quản lý của mình từ một nơi. Vẫn chưa quyết định trung tâm đó sẽ ở đâu và chúng tôi đang dành thời gian để xem xét cẩn thận đâu là địa điểm phù hợp. Chúng tôi muốn có một cơ quan quản lý cấp một.” mà chúng tôi tin là đáng tin cậy và có khả năng tiếp cận nhân tài. Chúng tôi sẽ chọn một trong những nơi này làm trung tâm, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng tôi sẽ dừng mọi hoạt động ở Châu Âu.”