Cổ phiếu Coinbase được gom trở lại

Coinbase quay trở lại nhóm cổ phiếu được mua vào nhiều nhất trên nền tảng Fidelity sau khoản thời gian ngắn bị ảnh hưởng bởi GameStop.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr