Co-founder Polygon: Đây là cơ hội không thể tốt hơn cho những nhà phát triển

Co-founder Polygon, Sandeep Nailwal thảo luận tại tuần lễ Blockchain Hàn Quốc 2022 cho biết khi thị trường downtrend như hiện nay, xuất hiện cơ hội cho nhiều nhà phát triển trong việc xây dựng dự án cho chu kỳ mới.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr