Chứng khoán cùng tiền mã hóa phủ sắc xanh trong 3 phiên liên tiếp

Giá Bitcoin (BTC) vẫn tiếp tục neo tại xung quanh khoảng $24.000, cho thấy đây vẫn là ngưỡng kháng cự vững chắc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr