Chủ tịch SEC Hoa Kỳ: Theo mặc định, không phải tất cả các token tiền điện tử đều là chứng khoán

Gary Gensler, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), cho biết: “Tôi tin rằng SEC Hoa Kỳ có các công cụ pháp lý áp dụng cho lĩnh vực chứng khoán tiền điện tử và không cho rằng tất cả các mã thông báo tiền điện tử đều là chứng khoán. ”

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr