Uniswap Foundation Hoãn Bỏ Phiếu Quan Trọng, UNI Giảm Gần 9% Trong 24 Giờ

Uniswap Foundation đã hoãn cuộc bỏ phiếu dự kiến ​​vào thứ Sáu về đề án thưởng ủy quyền và staking UNI do một bên liên quan nêu ra một số vấn đề cần được xem xét kỹ lưỡng và yêu cầu thẩm định bổ sung.

Uniswap Foundation giải thích rằng họ quyết định hoãn bỏ phiếu do tính quan trọng và tính chất không thể đảo ngược của đề án nâng cấp. Họ cam kết sẽ thông báo cho cộng đồng về bất kỳ thay đổi quan trọng nào và sẽ cung cấp cập nhật khi xác định được mốc thời gian mới cho cuộc bỏ phiếu.

Đề án này, được đề xuất vào tháng 2 năm nay, nhằm mục đích thưởng cho những người tham gia staking và ủy quyền Uniswap vì đã đóng góp vào sự phát triển của nền tảng. Để chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu ban đầu dự kiến ​​vào ngày 31 tháng 5, Quỹ Uniswap đã hướng dẫn người nắm giữ UNI ủy quyền token của họ trên nền tảng trước khi bắt đầu bỏ phiếu.

Hiện tại, trên thị trường OKX, giá token UNI đã giảm xuống dưới 10 USDT và đang giao dịch ở mức 9,949 USDT, với mức giảm 8,77% trong 24 giờ qua.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr