Chỉ số tham lam và sợ hãi hôm nay: Cực kỳ sợ hãi (24 điểm)

Hôm nay tâm lý chung thị trường đã tốt hơn (24 điểm) so với hôm qua (20 điểm).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr