CEO LayerZero: TGE sẽ được tiến hành trước cuối tháng 6

Giám đốc điều hành LayerZero Bryan Pellegrino cho biết trên Đầu ngày hôm nay, Bryan Pellegrino đã nói Phù thủy

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr