CEO Hashkey Exchange: Hoạt động giám sát tài sản ảo ở Hồng Kông sắp bước sang giai đoạn mới và bắt đầu thời kỳ phát triển

Giám đốc điều hành Sàn giao dịch Hashkey, Livio Weng, đã đưa ra một số nhận định quan trọng về thị trường tài sản ảo ở Hồng Kông trong một cuộc phỏng vấn gần đây:

Về xu hướng cấp phép:

  • Việc cấp phép ưu tiên cho các tổ chức quen thuộc với luật pháp và có kinh nghiệm tài chính truyền thống, dẫn đến một số tranh cãi trong cộng đồng Web3.
  • Một số tổ chức Web3 bản địa có thể rời khỏi thị trường do lo ngại về quy trình cấp phép.
  • Nguyên nhân chính là do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai (SFC) của Trung Quốc có thể thiếu nhân lực để đánh giá toàn diện tất cả các tổ chức Web3.

Về triển vọng phát triển:

  • Hoạt động giám sát tài sản ảo sẽ bước sang giai đoạn mới sau khi xác định được mức độ quản lý và kiểm soát rủi ro.
  • “Thời kỳ ổn định và thận trọng” đã kết thúc, nhường chỗ cho “thời kỳ phát triển”.
  • Phát triển Web3 là điều cần thiết cho tương lai của Hồng Kông.

Về chi phí xin giấy phép:

  • Chi phí xin giấy phép “chắc chắn là hàng chục triệu đô la Hồng Kông”, nhưng có thể thấp hơn cho các nền tảng mới.
  • Chi phí này bao gồm giai đoạn chuẩn bị tài liệu và giai đoạn vận hành.

Về kỳ vọng sau ngày 31 tháng 5:

  • Các sàn giao dịch không được cấp phép sẽ phải thanh lý vị thế của họ vào ngày 31 tháng 8.
  • Sàn giao dịch được cấp phép sẽ thu hút khách hàng và có lợi thế cạnh tranh.

Nhìn chung, CEO Hashkey Exchange tin tưởng rằng thị trường tài sản ảo ở Hồng Kông đang ở giai đoạn chuyển tiếp quan trọng và sẽ bước vào thời kỳ phát triển mạnh mẽ trong tương lai.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr