CEO Coinbase xem xét không tiếp tục hỗ trợ Ethereum nếu Cơ quan pháp lý điều tra

CEO CoinbaseBrian Armstrong cho biết sẽ rút kinh nghiệm từ Tornado Cash, tức là Coinbase có thể ngừng hỗ trợ Ethereum nếu các Cơ quan pháp lý Hoa Kỳ tiến hành điều tra kiểm duyệt.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr