Celestia hỗ trợ triển khai Chuỗi Arbitrum Orbit trên Mainnet

Celestia, một mạng lưới lớp 1 phi tập trung cung cấp dữ liệu có sẵn cho các chuỗi khối khác, đã tích hợp thành công với Arbitrum Orbit, một giải pháp mở rộng quy mô L2 cho Ethereum. Nhờ sự tích hợp này, các nhà phát triển hiện có thể dễ dàng triển khai các chuỗi Arbitrum Orbit tùy chỉnh tận dụng tính khả dụng dữ liệu mạnh mẽ của Celestia.

Điểm mấu chốt của việc tích hợp là Blobstream, một cầu nối xác thực dữ liệu một chiều. Blobstream cho phép các chuỗi Orbit truy cập dữ liệu từ Celestia một cách hiệu quả và an toàn, mà không cần thiết lập “ủy ban” lưu trữ dữ liệu tốn kém hoặc phức tạp.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr