Cập nhật Bitcoin view thị trường Châu Á ngày 29/08

Bitcoin giảm về sát 19k kỳ vọng đang ở sóng điều chỉnh ii, nếu xác nhận sóng này đúng thì giá sẽ còn giảm nữa. Ưu tiên chờ xác nhận sóng ii và bán.

Đọc nhiều nhất

- Advertisement - spot_img

Stay in the Loop

Get the daily email from CryptoNews that makes reading the news actually enjoyable. Join our mailing list to stay in the loop to stay informed, for free.

Có thể bạn quan tâm