― Advertisement ―

spot_img

Phân tích kỹ thuật altcoin

Học phân tích kỹ thuật

1D BNBUSDT SMC Chart Update 11/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 622. Chờ mua ở 603 – 588. Mục tiêu chốt lời 650 – 670

Lưu ý: Đây không phải là lời khuyên đầu tư

4h Ethereum SMC Chart Update 24/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.394. Mua ở giá hiện tại hoặc 3.370. Mục tiêu chốt lời 3.500– 3.600Lưu ý: Đây không...

4h BNBUSDT SMC Chart Update 24/06/2024

BNB hiện đang giao dịch ở mức 577. Chờ mua ở 580 – 566. Mục tiêu chốt lời 610 – 635.Lưu ý: Đây không...

4h Ethereum SMC Chart Update 22/06/2024

ETH hiện đang giao dịch ở mức 3.507. Chờ mua ở 3.470 – 3.370. Mục tiêu chốt lời 3.600 – 3.700Lưu ý: Đây không...