Các ủy viên CFTC và các chuyên gia pháp lý đặt câu hỏi về tính hợp pháp của các cáo buộc của CFTC đối với nền tảng DeFi

Hôm qua CFTC cho biết các nền tảng DeFi Opyn, ZeroEx và Deridex bị nghi ngờ vận hành các nền tảng giao dịch chưa đăng ký và cung cấp các giao dịch đòn bẩy tài sản kỹ thuật số bất hợp pháp. Các chuyên gia pháp lý và một số người trong CFTC đã nhanh chóng đặt câu hỏi về lệnh chống lại ZeroEx, chỉ ra rằng nền tảng này tạo điều kiện thuận lợi cho giao dịch giao ngay và CFTC hiện không có thẩm quyền quản lý phần đó của thị trường. Ủy viên CFTC SummerMersigner chỉ ra rằng công nghệ của bị đơn cho phép người dùng thực hiện giao dịch giao ngay trong hàng nghìn cặp giao dịch tài sản kỹ thuật số khác nhau. CFTC không có thẩm quyền quản lý đối với các giao dịch giao ngay như vậy. Đây là hoạt động hợp pháp theo Đạo luật trao đổi hàng hóa. . Cố vấn đặc biệt của Paradigm Rodrigo Seira cho biết: “Mặc dù mã thông báo có đòn bẩy được phát hành bởi bên thứ ba, CFTC tuyên bố rằng bằng cách triển khai giao thức 0x và vận hành giao diện người dùng (Matcha), 0x tạo điều kiện và cung cấp cho người mua quyền truy cập vào tài chính hoặc đòn bẩy từ những người dùng khác. hoặc bên thứ ba”.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights