Các tweet của CEO mới của Twitter cảm ơn Musk, sẽ giúp chuyển đổi nền tảng

Vào ngày 14 tháng 5, Giám đốc điều hành mới của Twitter, Linda Yaccarino, đã tweet rằng cô ấy được truyền cảm hứng từ tầm nhìn của Musk để tạo ra một tương lai tươi sáng hơn và rất vui khi được giúp mang tầm nhìn này đến… Twitter và cùng nhau thay đổi nền tảng truyền thông xã hội này.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr