Các nhà lập pháp Hoa Kỳ yêu cầu 4 công ty khai thác Bitcoin giảm mức tiêu thụ năng lượng

Ủy ban Năng lượng và Thương mại Hoa Kỳ đã yêu cầu câu trả lời từ bốn công ty khai thác tiền điện tử lớn về những tác động tiềm tàng của việc tiêu thụ năng lượng của họ đối với môi trường, bao gồm Core Scientific, Marathon Digital Holdings, Riot Blockchain và Stronghold Digital Mining.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr