Các nhà lập pháp Hoa Kỳ giám sát phát thải khai thác tiền điện tử

Khi Trung Quốc ban hành lệnh cấm chung đối với tiền điện tử thì các miners chuyển sang Texas, Hoa Kỳ là nhiều. Từ đó các nhà lập pháp nước này cần phải xem lại nhiều quy định liên quan, trong khi đó Paraguay cho biết họ sẵn sàng cung cấp đủ năng lượng cho ngành công nghiệp khai thác tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr