Tài liệu Sui đã được cập nhật với địa chỉ Sui, đa chữ ký, chữ ký ngoại tuyến, v.v.

Tin tức ngày 11 tháng 5, tài liệu Sui đã được cập nhật Địa chỉ Sui, đa chữ ký, chữ ký ngoại tuyến, chữ ký Ý định (phương pháp khác với ETH), xác minh chữ ký đường cong Ethereum hoặc NIST trong Move, ECVRF, cách xác minh số 0 Groth16 trong hợp đồng thông minh Nội dung tài liệu để chứng minh kiến ​​thức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr