Các cuộc trò chuyện WhatsApp bị rò rỉ cho thấy C chi hơn 8 triệu đô la mỗi tuần để duy trì giá CEL

Keith, một nhà phân tích tình nguyện hỗ trợ các chủ nợ của C trong việc giải thích các tài liệu tài chính và kinh doanh của công ty, đã đăng trên nền tảng X (trước đây là Twitter) rằng theo cuộc trò chuyện trên WhatsApp giữa Alex Mashinsky, người sáng lập Mạng lưới C và Roni Pavon , cựu giám đốc doanh thu của công ty, vào năm 2021 Trong ảnh chụp màn hình, hai giám đốc điều hành thừa nhận đã chi hơn 8 triệu đô la mỗi tuần để duy trì giá CEL và họ cũng hợp tác với KOL để tăng cường thảo luận về CEL trong cộng đồng tiền điện tử. Tiết lộ cuối cùng trong tweet của Keith liên quan đến nỗ lực bị cáo buộc của Alex Mashinsky nhằm chuyển đổi tài sản có giá trị thấp do người dùng nắm giữ có giá trị dưới 10 đô la thành token CEL. Keith tin rằng cách làm này đã làm tăng số lượng khách hàng cho những người nắm giữ CEL một cách nhầm lẫn.

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr

Verified by MonsterInsights