Bybit thông báo sẽ ra mắt giao dịch giao spot RUBY (RUBY)

Bybit thông báo rằng họ sẽ triển khai spot ra mắt RUBY (RUBY). Chi tiết ra mắt như sau: Mở nạp tiền RUBY: 14:00 ngày 3 tháng 6 năm 2024; Giao dịch giao spot RUBY: 16:00 ngày 3 tháng 6 năm 2024; Mở rút tiền RUBY: 18:00 ngày 4 tháng 6 năm 2024. Nạp tiền và rút tiền có thể được thực hiện thông qua mạng Ethereum. Sau khi RUBY ra mắt, người dùng có thể giao dịch thông qua robot lưới spot.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr