Bundlr Network khởi chạy testnet trong vòng một tuần

Bundlr Network, giải pháp lưu trữ Web3 sinh thái của Arweave khởi chạy phiên bản testnet trong vòng một tuần để người dùng phát hiện các vấn đề trước khi ra mắt chính thức.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr