BTC vượt qua 72.000 USDT, ETH chạm nhanh 3.700 USDT

BTC/USDT hiện đang giao dịch ở mức $71935,10, tăng 8,46% trong 24 giờ, ETH đã nhanh chóng chạm mức 3.700 USDT và hiện đang giao dịch ở mức 3.675,81 USDT, với mức tăng 19,95% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr