BTC giảm xuống dưới 68.000 USDT, giảm 1,66% trong 24 giờ

BTC đã giảm xuống dưới 68.000 USDT và hiện đang giao dịch ở mức 68.400,1 USDT, với mức giảm 1,66% trong 24 giờ.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr