BounceBit sắp phát hành giải pháp cổng thông tin một cửa để đơn giản hóa trải nghiệm người dùng

BounceBit đã đăng trên nền tảng X rằng Cổng BounceBit chứa nhiều chức năng và sản phẩm cơ bản, điều này có thể gây ra một số bất tiện khi sử dụng. Để đơn giản hóa trải nghiệm người dùng, đội ngũ sắp phát hành giải pháp hợp nhất nhiều bước thành một tương tác người dùng duy nhất.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr