Bộ trưởng tài chính Ấn Độ: Sự hợp tác toàn cầu quyết định tương lai tiền điện tử

Bộ trưởng tài chính Ấn Độ Nirmala Sitharaman trả lời câu hỏi của Quốc hội Ấn Độ về tiền điện tử thì ông nhấn mạnh sự hợp tác toàn cầu quyết định tương lai tiền điện tử.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr