Bộ Kinh tế Nhật Bản ra mắt Văn phòng chính sách Web3

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (METI) Nhật Bản mới đây đã mở Văn phòng Chính sách Web3 trong Ban Thư ký của Bộ trưởng. Đây là một bước ngoặt cho thấy Web3 có vị trí nhất định tại chính phủ nước này.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr