Stargate: V2 Pools và Bridge bị trì hoãn 24 giờ

Stargate đã phát hành một bản cập nhật quan trọng về lịch ra mắt V2 trên nền tảng xã hội. Việc ra mắt V2 Pools and Bridge đã bị hoãn lại trong 24 giờ. Nhóm V2 và phần thưởng sẽ được ra mắt vào lúc 20:00 ra mắt 28 tháng 5 và cầu V2 sẽ được kích hoạt vào lúc 20:00 ngày 29 tháng 5.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr