Bithumb: Việc thanh toán gửi tiền đảm bảo tiếp theo sẽ bị trì hoãn cho đến ngày 13 tháng 6

Do nâng cấp hệ thống thanh toán staking, khoản thanh toán gửi tiền đảm bảo định kì của Bithumb ban đầu dự kiến ​​được thanh toán vào Thứ Tư, ngày 12 tháng 6 sẽ được thanh toán vào Thứ Năm, ngày 13 tháng 6, trong thời gian đó việc staking dịch vụ có thể được sử dụng bình thường.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr