Bithumb sẽ hỗ trợ nâng cấp mạng Sei(Sei )

Do nâng cấp mạng Sei , Bithumb sẽ tạm dừng dịch vụ nạp tiền và rút Sei vào lúc 18:00 ngày 27 tháng 5, giờ Hàn Quốc.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr