BIS: Thử nghiệm của Dự án Aurum cho thấy CBDC có thể được sử dụng với các stablecoin riêng

Trung tâm Đổi mới của Ngân hàng Thanh toán Quốc tế (BIS) đã hoàn thành hệ thống tiền tệ kỹ thuật số ngân hàng trung ương bán lẻ đầu tiên (CBDC). Một thử nghiệm mới cho thấy rằng tiền tệ kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) có thể được sử dụng cùng với stablecoin tư nhân ngay cả khi các nhà khai thác trung gian phá sản. ProjectAurum đang được thực hiện bởi Trung tâm Đổi mới của Trung tâm Hong Kong, phối hợp với Cơ quan Tiền tệ Hong Kong và Viện Nghiên cứu Khoa học và Công nghệ Ứng dụng Hong Kong. Nghiên cứu cho biết ProjectAurum đã đạt được một số thành tựu đột phá. Không nghi ngờ gì về việc nguyên mẫu Aurum sẽ thúc đẩy và truyền cảm hứng cho việc tìm kiếm toàn cầu về kiến ​​trúc rCBDC (CBDC bán lẻ) phù hợp nhất. Aurum cũng đang thử nghiệm một hệ thống trong đó người mua sắm bình thường không tiếp xúc trực tiếp với CBDC mà thay vào đó sử dụng một stablecoin riêng. Nghiên cứu cho biết, việc đưa các stablecoin được CBDC hậu thuẫn vào cuộc sống là điều chưa từng có. Hệ thống được phát triển cho các stablecoin được CBDC hậu thuẫn là duy nhất và có thể hữu ích cho các ngân hàng trung ương. Nguồn tiền trên nguyên mẫu của nó có thể truy nguyên để khách hàng có thể lấy lại tiền nếu người trung gian phá sản, nhưng nó vẫn có thể bảo vệ quyền riêng tư bằng cách sử dụng một bút danh.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr