Binance thông báo niêm yết Pendle (PENDLE)

Theo ghi nhận của Tiendientu, Binance thông báo niêm yết Pendle (PENDLE) trong Innovation Zonevà sẽ mở giao dịch cho các cặp giao dịch spot vào lúc 2023-07-03 10:00 (UTC).

Pendle Finance là một giao thức DeFi phi tập trung được thiết kế để cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập vào lợi tức trong tương lai của một tài sản bằng cách sử dụng hệ thống tạo lập thị trường tự động (AMM).

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr