Binance: Tạm thời đóng giao dịch rút BTC do có nhiều giao dịch đang chờ xử lý

Binance đã tweet rằng do có một số lượng lớn các giao dịch đang chờ xác nhận nên việc rút BTC đã tạm thời bị đóng. Nhóm hiện đang tiến hành sửa chữa và sẽ mở lại việc rút BTC ngay khi có thể. Tiền của người dùng vẫn an toàn.

Được quan tâm

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr