Binance tạm dừng dịch vụ tiền tệ fiat AUD do các vấn đề của bên thứ ba

Binance đã tạm dừng dịch vụ đô la Úc vì nhà cung cấp dịch vụ thanh toán địa phương đã ngừng hỗ trợ Binance. 

Vào ngày 18 tháng 5, Binance đã tweet, Chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn rằng do quyết định của nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của chúng tôi, chúng tôi không thể cung cấp dịch vụ gửi tiền PayID AUD cho người dùng Binance, có hiệu lực ngay lập tức. Chúng tôi hiểu từ nhà cung cấp dịch vụ thanh toán bên thứ ba của mình rằng việc rút tiền chuyển khoản ngân hàng cũng sẽ bị ảnh hưởng và chúng tôi sẽ thông báo ngay cho người dùng sau khi xác nhận. Chúng tôi đang nỗ lực tìm kiếm một nhà cung cấp thay thế để tiếp tục cung cấp cho người dùng các khoản tiền gửi và rút tiền bằng Đô la Úc. 

Cần lưu ý rằng bạn vẫn có thể mua và bán tiền điện tử bằng thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ của mình và thị trường Binance P2P của chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường. Hãy yên tâm, tiền của bạn được an toàn với Quỹ tài sản bảo mật cho người dùng (SAFU), một quỹ bảo hiểm bảo vệ người dùng Binance và tiền của họ trong những trường hợp cực đoan.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr