Binance Spot đã được tích hợp với TradingView

Binance đã thông báo rằng Binance Spot hiện đã được tích hợp với nền tảng thông tin tài chính TradingView, cho phép người dùng tùy chỉnh các chỉ báo kỹ thuật, tạo biểu tượng và phân tích danh mục tài sản. Người dùng có thể kết nối tài khoản Binance của họ với TradingView, đồng thời truy vấn và giao dịch tại chỗ thông qua trình duyệt và ứng dụng máy tính để bàn của TradingView.

Tin nhanh ⇢

Tiendientu.net

Tác giả

Cộng đồng:
https://t.me/TCD_Community
https://t.me/coindesk_channel
https://t.me/nftdeskgr